ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตหนองจอก
16 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ฝ่ายทะเบียน 02 543 1472
………………………………………………………………………………………………………